Директна връзка към сайта за профил на купувача в  …
Следват документите за профил на купувача. Файловете са PDF.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Вътрешни правила за Профил на купувача
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за поддържане на профила на купувача
Заповед за определяне на лица за контакти
Административни данни