УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Запознайте се със заповед на Министъра на образованието и науката. Родителите на децата, записани за задължително предучилищно образование, които желаят те да отсъстват за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. могат да подадат заявление до директора на ДГ №101 „Ябълкова градина“ в понеделник – 04.01.2021 г. С уважение – Антоанета Хаджийска

Уважаеми родители, след отварянето на детските градини на 04.01.2021 г. моля, всеки от вас да попълни тази декларация и да я представи в ДГ №101 „Ябълкова градина“ при подновяване посещението на детето си. Бъдете здрави и весели празници! Антоанета Хаджийска