Допълнителните образователни дейности са дейности по интереси, които помагат на детето да стане по-самостоятелно, да проявява своите заложби, инициатива и творчество.


Те са платена от родителите форма на обучение, осигуряваща развитие на интересите и способностите на децата;


Осъществяват се по желание и избор на родителите, в зависимост от наклонностите и възрастта на детето;


Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде прекъсвано и подновявано по желание на родителите;


Провеждат се по график в свободен от регламентирани занимания режимен момент;


Провеждат се с помощна на висококвалифицирани специалисти;


Децата развиват своите способности и таланти;


Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията и обогатяват впечатленията;


Разтоварват и забавляват децата.

⦁ Английски език

⦁ Футбол

⦁ Латино и модерни танци

⦁ Народни танци

⦁ Приложно изкуство

Други:

⦁ Детски лагери

⦁ Еднодневни екскурзии до различни местности

⦁ Ски училище

⦁ Един път месечно театър,клоунада или други развлечения.