101 ДГ Ябълкова градина

Добре дошли в ДГ №101 „Ябълкова градина“

Уважаеми родители, добре дошли на сайта на ДГ №101 „Ябълкова градина“. Детска градина №101 се намира в ж.к. Люлин 1 – район Люлин и носи името “Ябълкова градина” като символ на многобройните ябълкови дървета в нейния двор. Градината е построена през 1972 г., като групите са разположени в три отделни блока,съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания. В просторните и светли помещения  се възпитават и обучават деца от 1 до 7 годишна възраст – разпределени в две яслени, шест градински и две специални групи, между които деца със специални образователни потребности (деца с езиково-говорни проблеми, деца с нарушен слух) и деца-билингви. По този начин от 19 години се осъществява тяхната социализация и интеграция.Тук децата са в своя собствен дом, равноправни и щастливи сред своите връстници.

Има обособени 10 външни детски площадки с катерушки, пясъчници и обширни зелени площи.

Стремежа ни е детското заведение да бъде желано място за децата и техните родители.

Родителите за нас са най-важните партньори за реализиране на нашите проекти, свързани с образованието и възпитанието на децата. Колективът на детската градина работи за реализацията на децата като субекти в педагогическото взаимодействие. Наша роля е да бъдем интелектуален и социален партньор. Индивидуалният подход и подкрепата за личностното развитие на всяко дете са водещи за нас. Усъвършенстването на нашите знания и практически умения са гаранция за качеството на образование, възпитание и социализация на децата в нашата детска градина.

Нашата мисия е да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да осигурим оптимални условия за възпитаване на физически здрави, щастливи, спокойни и духовно богати детски личности на основата на развитие на техните заложби и интереси.

  ДГ № 101 „Ябълкова градина” в годините се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, знания и приятелство. Тя е образователна среда за толерантност , за благополучие на детето, среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители. Заедно можем да дадем на децата много повече, отколкото предполагаме. 

Приоритет е да съхраним уникалността на детството. 

Предизвикателство е не само да вървим по утъпкани пътища, а да създаваме нови, да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си, съхранявайки традициите и ценностите. 

Заповядайте при нас!
С уважение – екипът на Детска градина №101 „Ябълкова градина“

Вашият коментар