Кандидатстване в ДГ №101 „Ябълкова градина“

 1. В детската градина е въведен „Модел за адаптиране на детето при първоначалното му постъпване в детската градина”. Моделът е предназначен за децата от детска ясла и първа група, за родителите и персонала. Целта на модела е да способства за бърза и безболезнена адаптация на детето към средата в детската градина и е препоръчително родителите да се запознаят с него с оглед взаимодействие с персонала за постигане на целта.
 2. Родителите формират в детето положителна представа за детската градина, за веселите игри с децата.
 3. Родителите да представят медицинските документи и детето за преглед в здравния кабинет на детската градина преди влизането в група. Здравният кабинет работи от 7.30 ч. до 18.00
 4. Необходими вещи за детето:
  Вътрешни обувки/ пантофи/;
  Пижама според сезона;
  Дрехи за преобличане при нужда/ бельо, блузка и др. по преценка на родителите/
  Любима играчка, в случай, че е необходима на детето;
  Облеклото да е лесно за обличане и събличане/ без връзки и копчета/;
  Памперс, ако детето все още ползва.
 5. Препоръчително е детето да започне предварително краткотрайни посещения в детската градина или в групата за запознаване със средата, в рамките на 4-5 часа на ден, като постепенно времето и дейностите се увеличават с включване на хранене и следобеден сън. ;
 6. За постъпване в ясла, родителите имат право да отложат посещението на детето – за ясла с 60 дни, за първа група на детска градина – 30 дни, считано от 15 септември, за което подават заявление в детската градина;

Деца с хронични заболявания и СОП.
Децата с хронични заболявания и СОП се приемат на място в детската градина.

Определен е срок за кандидатстване и необходими документи. Родителите да се запознаят с процедурата на място в детската градинаВашият коментар