• Кабинети за директора, за касиер-домакин, за счетоводител;
 • Кабинети за логопедите;
 • Кабинет за психолог, за педагог;
  – Кабинет за медицинските специалисти;
  – Кухненски блок с всички необходими професионални съоръжения за работа – печки, фурни, хладилни съоръжения, картофобелачка, зеленчукорезачка,  професионален пасатор, тестомесачка……………
 • Десет обзаведени занимални със санитарни помещения към тях, тематично обособени кътове, съблекални, офиси;
 • Детското заведение разполага и с:
  2 логопедични кабинета ; 1 кабинет за слухово-речева рехабилитация – оборудвани с богата материално-техническа база, включително звукоусилваща апаратура за нуждите на децата с увреден слух ;
 • Музикален салон ;
 • Спазени са изискванията за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания –  рампи, санитарни помещения;
  –  Противопожарна система; 
  –  Архив