ЗА ОБЩУВАНЕ И УЧТИВОСТ


Има думички вълшебни – страшно важни и потребни. 
Чудни думички – без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!

При идване в детската градина и в занималнята:

Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички благодаря, заповядай, моля, ако обичаш, извинявай;

1. Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно.; Поздравяват „Добро утро” или „Добърден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;

2. Поздравяват децата от групата „Здравейте!”;

3. На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят „Здравей!” или „Здрасти!”;

4. Обръщение неофициално на „Ти” към мама, татко, към приятелите си и към хората, с които се познаваме добре;

5. Към по-възрастните хора обръщението е официално на «Вие» с думите „Госпожо” или „Господине” /„Моля, помогнете ми да … ”/;

6. На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”;

7. Поведението е учтиво и уважително;

8. Говори се тихо и с усмивка;

9. Движението в занималнята е спокойно и внимателно;

10. В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: /„Може ли, и аз да играя ?”/, /„Моля те, ела да поиграем! ”/;

11. Не се употребяват обидни и неприлични думи;

12. За нарушаване на правилата се съобщава на учителя;

13. Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания;

14. Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник – възпитателя, когато се затрудняват. /„Моля, помогнете ми да … ”/;

При напускане на детската градина:

1. Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо! ” и се ръкува. Казва «Довиждане!» и на своите приятели;

2. Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!»;

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

По време на игра

Учителката направлява, подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца;

 1. С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места;
 2. Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта;
 3. Игрите с пясък са забавни. Пясъкът не се изхвърля от пясъчника! Не се хвърля пясък по децата, опасно е за очите; Играе се само с играчките, определени за пясъчника;
 4. Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си;
 5. Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност и си помагат в игрите;
 6. Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра;
 7. Играе се на уредите и катерушките само на площадката, определена за групата;
 8. Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта;

При подготовка за сън

 1. Преди следобеден сън децата ползват тоалетна;
 2. Децата подреждат дрехите си старателно на столчето, когато се събличат за сън;
 3. Най-отгоре на столчето се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата;
 4. Пантофите се подреждат до леглото;
 5. По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите;
 6. Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина;
 7. По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя;
 8. Когато децата спят, всички пазят тишина.

За да сме здрави

 1. Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени- при игра, при работа с боички и др.;
 2. На мивката – децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите. Не бива да се пръскат с вода;
 3. Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото;
 4. Храненето е необходимо, редовно, бавно и спокойно;
 5. По време на хранене се избягват шумни разговори, движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки;
 6. Децата се хранят с прибори за храна – вилица, лъжица, нож, малка лъжичка за десерта, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка;
 7. Покривката се пази чиста, сменя се всеки ден и когато е нужно;
 8. Дрехите се пазят чисти при хранене и игра;
 9. Обувките се пазят чисти по време на разходка и престой на открито, почистват се при влизане, поставят се чисти в гардероба;
 10. Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, лесно за обличане;

Предпазливост и защита

Детето:

 1. Казва на възрастните всичко, което го тревожи, ако изпитва страх и ако някой го обижда или му пречи;
 2. Не приема лакомства, дъвки, подаръци от непознати хора;
 3. Никога не тръгва с непознати хора и без разрешение от учителя;
 4. Никога не влиза в чужда кола, не остава само в кола;
 5. Движи се заедно с другите деца , не се отклонява от групата;
 6. Важно! Тялото е специално и неприкосновено. Не са позволени физически контакти, с изключение при оказване на помощ и подкрепа на детето при обслужване, при ръкуване;
 7. Може да сподели с родителите, с по-възрастен, с учител, ако поведението на непознат или на приятел го притеснява и не му е приятно;
 8. Казва ”НЕ”, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва „Не ме докосвай! Това не ми харесва!” Детето съобщава на учителя, на родителите си;

Рожден ден

 1. Рожденият ден е най-щастливият, най-чаканият ден в живота на едно дете;
 2. На рожден ден децата са облечени с красиви дрехи;
 3. За рожден ден на детето се подаряват подаръци и се изказват поздравления и пожелания;
 4. Детето обсъжда с родителите си кои гости би желало да покани;
 5. Детето обсъжда с родителите си какво да е менюто за рождения ден;
 6. Детето участва в избора на торта за рождения ден;
 7. Детето се включва в украсяването на помещението за празника;
 8. Поканените деца пазят новите играчки на рожденика;
 9. Всички се отнасят с особено и специално внимание към рожденика в този ден.

Настоящите правила са разработени от педагогическия екип в Детска градина №101 „Ябълкова градина“ и имат за цел да осигурят пълноценна социализация на децата в групата.